Värdering och värderingstjänster
Värderings och Auktionskonsulterna AB

Vi värderar och besiktigar all sorts lös egendom, från enstaka inventarier och maskiner till omfattande varulager och hela företag. Till våra vanligaste åtaganden hör värderingar av industri- och produktionsanläggningar, grafisk utrustning, transportskador samt fordon och varulager. Vi värderar även apportegendom samt utför formella bouppteckningar.

Vi utför försäljningsuppdrag för din räkning.

Vi kan även underlätta för dig genom att ansvara för försäljning och förmedling av egendom genom auktion eller under hand. Försäljningen utgår från avtal och värderingar där du som uppdragsgivare kan känna dig tryggt förvissad om att uppnå rätt prisnivå vid försäljningen.
Vi underlättar för dig genom att ansvara för försäljning och förmedling av egendom genom auktion eller underhandsförsäljning. Vi säljer främst genom nätauktion.

Vi arbetar utifrån förordnande av Sveriges Handelskamrar.

Vi utför värderingar och besiktningar inom:

Konkursbon
Bodelning
Fordonsvärderingar
Likvidation av företag
Försäkringsärenden
Konkursvärdering
Försäljning av bl.a företagsbilar till anställda
Värdering av inkråm, vagn- och maskinpark
Apportegendom


Våra Värderingsmän

Frank Gausland
konkurs, fordon, försäkringsfrågor, apportegendom, bouppteckning, företagsvärderingar, mm.
Förordnande av Sveriges Handelskamrar.

Joel Uppvall
konkurs, apportegendom, bouppteckning, företagsvärderingar, mm.
Förordnande av Sveriges Handelskamrar.

Robert Kecskes
fordon, mm.
Förordnande av Sveriges Handelskamrar.

Bengt Molander
guld, silver, smycken, ädelstenar, mm.

Antikt, Hjalmar Gyllentofs
konst, antikt, design, bohag/dödsbon, mm.
Värderingsassistent.

Cristoffer Bergström
Värderingsassistent.


Filial Bengtsfors
Ulf Godtman
Verksamhetsansvarig Bengtsfors


Filial Blidsberg
Jens Vesterman
Verksamhetsansvarig BlidsbergVAKab
Ringögatan 33
417 07 GÖTEBORG
Tel: 031-171700
Fax: 031-171701
Mail: info@vakab.se