Värdering och värderingstjänster
Värderings och Auktionskonsulterna AB

Vi värderar och besiktigar all sorts lös egendom, från enstaka inventarier och maskiner till omfattande varulager och hela företag. Till våra vanligaste åtaganden hör värderingar av industri- och produktionsanläggningar, konkursbon, transportskador samt fordon och varulager. Vi värderar även apportegendom samt utför formella bouppteckningar.

Vi utför försäljningsuppdrag för din räkning

Vi kan även underlätta för dig genom att ansvara för försäljning och förmedling av egendom genom auktion. Försäljningen utgår från avtal och värderingar där du som uppdragsgivare kan känna dig tryggt förvissad om att uppnå rätt prisnivå vid försäljningen.
Vi underlättar för dig genom att ansvara för hela försäljningsprocessen. Vi säljer främst genom nätauktion.

Vi arbetar utifrån förordnande av Sveriges Handelskamrar.

Vi utför värderingar och besiktningar inom:

Konkursbon värdering och försäljning
Likvidation av företag
Värdering av inkråm
Värdering av vagn- och maskinparker
Värdering av apportegendom
Fordonsvärdering
Försäljning
Auktion och förmedling

Våra Värderingsmän

Frank Gausland
Konkurs, fordon, försäkringsfrågor, apportegendom, bouppteckning, företagsvärderingar, mm.
Förordnande av Sveriges Handelskamrar.


Cristoffer Bergström
Konkurs, fordon, försäkringsfrågor, apportegendom, bouppteckning, företagsvärderingar, mm.
Förordnande av Sveriges Handelskamrar.


Robert Kecskes
Fordon, mm.
Förordnande av Sveriges Handelskamrar.

Bengt Molander
Guld, silver, smycken, ädelstenar, mm.

Antikt, Hjalmar Gyllentofs
Konst, antikt, design, bohag/dödsbon, mm.
Värderingsassistent/auktionshandläggare.

Sofia Ström
Värderingsassistent/auktionshandläggare.


Filial Blidsberg
Jens Vesterman
Verksamhetsansvarig Blidsberg.


VAKab
Salsmästaregatan 25
422 46 Hisings Backa
Tel: 031-171700
Fax: 031-171701
Mail: info@vakab.se