Finansiering
Netauktion erbjuder leasing av lös egendom via Byfjorden Finans. Byfjorden Finans erbjuder leasing av lös egendom till företag, lös egendom är allt som inte är fastighetstillbehör. De vanligaste leasingobjekten är bilar, lastbilar och entreprenadmaskiner men vi är öppna för att också finansiera annan utrustning. Fördelarna med leasing jämfört med traditionell bankfinansiering eller egenfinansiering är bl a följande:

• Det leasade objektet utgör vår säkerhet för finansieringen, vi äger objektet och hyr ut det till vår kund, om vår kund inte kan betala återtar vi objektet, inget krångel med bankmässiga säkerheter.

• Leasingavgifterna är skattemässigt avdragsgilla.

• Mervärdeskatt på leasingavgifterna är normalt fullt avdragsbar, för personbilar får dock bara halva mervärdeskatten dras av men om bilen betalts med egna medel eller via bankfinansiering kan ingen del av mervärdeskatten lyftas för en personbil.

• En investering som finansieras genom leasing är lätt att budgetera då leasingavgiften normalt är densamma under hela avtalsperioden.

• En leasingfinansiering försämrar inte företagets viktiga nyckeltal som soliditet eller kassalikviditet.

Vid förfrågan om finansiering så kan ni antingen fylla i formuläret under de objekt som har möjlighet för leasing eller skicka ett mail direkt till Byfjorden Finas, klicka på länken nedan. Glöm inte ta med nödvändig fakta om objektet ni är intresserad av att finansiera.

Jesper, Byfjorden Finans