Vanliga frågor / FAQ för NetauktionVar hittar jag adressen/tiden/platsen där jag kan hämta ut mina saker?
Utlämningsinformation står alltid angiven i slutet av det mail som betalningsunderlaget skickas ut med. Här finns tid, adress och datum angivet. Datum, tid och stad finns också angivet i alla auktionsobjekt.

Kan jag komma tidigare/senare för att hämta mina saker?
Ofta auktioneras våra objekt ut från den ursprungliga lokalen, alltså inte vårt egna lager. Detta innebär att vi inte är på plats annars än när själva utlämningen äger rum. Detta gör att vi inte kan arrangera sådana utlämningar annat än den angivna tiden. Planera för er hämtning innan ni lägger bud!

Kan jag betala på plats?
Nej, för att förenkla för alla parter tar vi inte emot betalning på plats. Betalning ska vara gjord innan utlämning och kvitto ska kunna uppvisas av köpare på plats.

När har ni öppet på Ringön för utlämning?
Med undantag för semester och helgdagar så har vi öppet varje tisdag och torsdag klockan 13:00-18:00.

Kan jag få mina varor fraktade?
Det beror på, vi hänvisar till denna sida: Transport och frakt.

Jag har vunnit ett objekt som är under förhandling, vad händer nu?
Objekt vars vinnande bud på auktion inte anses vara höga nog går till förhandling. Vid en förhandling har den med högst bud vid auktionsavslut exklusiv rätt att höja sitt bud under 24 timmar efter avslutad auktion. Därefter har andra budgivare rätt att inkomma med högre bud. Vi skickar oftast ut ett förhandlingsmail till de som varit delaktiga i auktionen när de 24 timmarna har passerat för att dessa ska få en chans att höja.

Hur gör jag för att få autobud?
Vid fem betalda och uthämtade betalningsunderlag kan en medlem själv aktivera denna funktion under "Inställningar". I annat fall måste ansökan skickas in till Info med bifogat personnummer/org.nummer för kreditkontroll.

Varför funktionstestar ni inte allt/hur kan ni inte känna till detta om detta objekt?
Vi behandlar varje vecka hundratals auktionsobjekt, ibland under begränsade förhållanden (till exempel ingen el). Detta gör att det helt enkelt inte är möjligt att funktionstesta allt som auktioneras ut. Vi är heller inga experter inom alla områden (även om vi önskar att så vore fallet) vilket i vissa fall kan innebära att viss information saknas.

Varför är mitt konto låst?
När ett konto är låst handlar det allt som oftast om ett obetalt underlag. Vårt system skickar ut tre betalningspåminnelser och vid den tredje så budlåses kontot automatiskt. Betala in underlaget och meddela oss så låser vi upp det så snart vi ser betalningen.