Budhistorik: Bandad trallskruv rostfri 4,5X55 MM - ESSVE