Budhistorik: Rundbandat spikverktyg, Hitachi NV90AB